Ofertas

Ofertas en curso o publicadas por la Agencia de Colocación

Fecha Título Localidad Vacantes Estado
23/09/2020 TRABAJADOR/A SOCIAL PARA ATENCIÓN HUMANITARIA A PERSONAS INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD- INTERVENCIÓN EN ASENTAMIENT
Requisitos Estudios mínimos Diplomatura Experiencia mínima Al menos 1 año Requisitos mínimos -Grado o Diplomatura en Trabajo Social -Colegiación en Trabajo Social -Debe existir una alta motivación para el trabajo ofertado y una identificación con los principios, misión y visión de CRE -Disponibilidad para movilidad dentro de la provincia de Sevilla -Carnet de conducir -Manejo avanzado de aplicaciones informáticas -Conocimiento en Migraciones, Extranjería, Protección Internacional y Trata de Seres Humanos Se valorará: -Conocimiento de inglés, francés o árabe -Formación y experiencia similar en trabajo con otros colectivos desfavorables -Formación y experiencia en la gestión de voluntariado -Conocimiento de informática a nivel avanzado -Disponibilidad suficiente para adaptarse a las personas usuarios/as del programa -Capacidad de adaptación -Facilidad en el trato personal y capacidad para las relaciones humanas -Habilidades sociales y comunicativas, capacidad de negociación y resolución de conflictos -Capacidad y actitud proactiva para el trabajo en equipo
SEVILLA 1 Activa Ver oferta
23/09/2020 TRABAJADOR/A SOCIAL PARA PROGRAMA ATENCIÓN NECESIDADES BASICAS DOS HERMANAS
Requisitos Estudios mínimos Diplomatura Experiencia mínima Al menos 1 año Requisitos mínimos - Diplomado/Graduado en Trabajo Social - Imprescindible estar Colegiado en Trabajo Social - Experiencia de al menos un año en gestión de voluntariado - Experiencia de al menos un año en atención a personas en dificultad social - Conocimiento de Office y manejo de aplicaciones - Carnet de conducir - Experiencia en gestión de programas y ejecución de presupuestos Se valorará: - Flexibilidad, trabajo en equipo, comunicación, tolerancia a la frustración, orientación al logro, resolución de problemas y gestión de personas. - Conocimientos en igualdad de oportunidades, intervención comunitaria. Descripción Funciones Trabajador/a social para el Programa Atención Necesidades Básicas para la Asamblea Local de Dos Hermanas. Se ofrece Contrato temporal a media jornada de 19 horas semanales hasta el 31/12/2020 Categoría Otros - Sin especificar Nivel Empleado/a Personal a cargo 0
SEVILLA 1 Activa Ver oferta
16/09/2020 MONITOR/A COMEDORES ESCOLARES ZONA BILBAO
Requisitos Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior - Educación Infantil Experiencia mínima Al menos 1 año Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
MONDRAGON 1 Activa Ver oferta
15/09/2020 Educador/a social Centre Primera Acollida
Descripción La Fundació Pere Tarrés cerca un/a Educador/a social per realitzar una suplència per una baixa de maternitat amb previsió de durada d'un any, a un servei de Primera Acollida i Atenció Integral situat a Dosrius. Jornada laboral de 38 h/s en horari de matins (de 8 a 15h aproximadament). Tasques: - Participació en la programació del projecte educatiu del servei i la programació anual del centre, així com la seva implementació i avaluació. - Informar els menors dels drets i deures en el centre, així com prendre les mesures educatives i correctives oportunes. - Assumpció i compliment del RRI del centre. - Contacte i recollida d'informació dels usuaris per valorar tipus d'intervenció a realitzar conjuntament amb l'equip. - Disseny d'un pla de treball d'acord amb l'usuari i en funció de les seves necessitats (legals, personals, educatives, formatives, laborals, etc.) i característiques, reforçant el component educatiu de la intervenció. - Garantir el desenvolupament i/o la dinamització de les activitats del Programa d'acord amb el PEC vinculades als hàbits de la vida quotidiana, l'alfabetització, aprenentatge de l'idioma, comprensió de l'entorn i competències socials, relació amb l'entorn comunitari, lleure i esport i pre-laboral. - Participació en l'avaluació periòdica del grau d'assoliment dels objectius, proposant les estratègies i metodologies per adequar-les a la realitat específica dels usuaris. - Elaboració i seguiment dels informes oportuns (Informe d'acollida i primeres observacions, PEI, informe de seguiment, de sortida, etc.) - Garantir la dinàmica del servei, des de la vessant educativa, mitjançant les activitats planificades. - Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual, en coordinació amb altres professionals o serveis d'atenció social. - Tutorització a través del pla de treball individualitzat, partint del pla d'acollida inicial i l'anàlisi sistemàtica de les intervencions educatives.. - Establir les accions educatives oportunes per tal de promoure estratègies que permetin la vinculació de l'usuari en el servei i l'acceptació d'aquests o d'altres recursos de la xarxa. Informació, orientació i assessorament a l'individu, de les prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa. - Tramitació i seguiment de les prestacions individuals. - Tramitació, si s'escau, de propostes de derivació als serveis d'atenció especialitzada, d'acord amb la resta de membres de l'equip. - Anticipació als conflictes, així com resolució d'aquests. - Treballar de forma coordinada amb els recursos del territori, vinculant als usuaris de forma positiva a la comunitat. Tipo de industria de la oferta Educación Categoría Educación y formación - Educación social Nivel Empleado/a Número de vacantes 1 Duración del contrato Substitució Horario De 8 a 15h Salario Salario no disponible
BARCELONA 1 Activa Ver oferta
15/09/2020 EDUCADOR/A - TRABAJADOR/A SOCIAL INFANCIA (SUSTITUCIONES)
Descripción Funciones Para realizar sustituciones en dependencia de la Coordinación del proyecto de CDI, desarrollará principalmente, las siguientes funciones: Llevar a cabo las tareas de programación, desarrollo y evaluación de las acciones grupales socioeducativas definidas en el proyecto Seguimiento y control presupuestario de las actividades realizadas en el centro Coordinación con el responsable del proyecto, el equipo técnico y voluntario, así como con organismos externos. Participar en las tareas y actividades extraordinarias relacionadas con el proyecto y el puesto Coordinación con los profesionales del equipo y participación en las reuniones establecidas Elaborar y cumplimentar la documentación necesaria para el desarrollo de las actividades del área de pertenencia (memorias, informes, etc.) Conocer y cumplir el contenido y alcance del proyecto Conocer y cumplir la normativa de la Institución en relación con el trabajo a realizar Garantizar la ejecución y cumplimiento de las normativas y procedimientos aplicables a la Institución referidas a las áreas de calidad, laboral y prevención de riesgos. Coordinar y/o elaborar, en su caso, informes y memorias de su área de actividad. Representar a la Institución en su área de competencia o actividad. Participar y colaborar activamente en el desarrollo de la memoria corporativa. Velar por la buena imagen de la Institución. Se ofrece CONTRATO: De duración determinada (sustitución) A tiempo completo (jornada de 38,5 horas semanales) Periodo de Prueba: el establecido legalmente HORARIO: Lunes y viernes de 16h a 21h, martes, miércoles y jueves de 10:30h a 21h RETRIBUCIÓN: Grupo 2, nivel 4 Salario bruto anual: 23.723,46€ Categoría Otros - Sin especificar Nivel Empleado/a Número de vacantes 3 Salario Salario: 21.000€ - 24.000€ Bruto/año
MADRID 1 Activa Ver oferta
15/09/2020 INTEGRADOR/A SOCIAL-CLINICA SAN MIGUEL-LRHP-MADRID
Descripción En Clínica San Miguel buscamos Técnicos/as de Integración Social / Educadores/as para trabajar en distintas suplencias en nuestros centros de Linea de Rehabilitacion psicosocial, ubicados en la Comunidad de Madrid. Disponibilidad para trabajar en los diferentes turnos (NO ROTATIVOS): Mañana: 8 a 15h Tarde: 15 a 22h Noche: 22 a 8h El trabajo a desarrollar sería el siguiente: - Supervisión de usuarios y medicación. - Apoyo en AVD. - Acompañamientos a citas. - Otras funciones propias del puesto Tipo de industria de la oferta Atención sanitaria y hospitalaria Categoría Otros - Sin especificar Nivel Empleado/a Personal a cargo 0 Número de vacantes 1 Salario Salario no disponible
MADRID 1 Activa Ver oferta
09/09/2020 Integrador/a Social - Barcelona
Descripción Estem creant una borsa de treball per proveir-nos d’integradors-es socials per a la cobertura de substitucions segons necessitats: Formant part de l’equip del dispositiu d’atenció immediata per a adolescents, el/la integrador/a social s’encarregarà, entre d’altres funcions, de: L’acollida, ubicació i seguiment dels usuaris/es a les instal·lacions del servei, suport en la distribució d’àpats, disseny i execució de dinàmiques inclusives que fomentin la convivència entre els residents, mediació i prevenció en situacions de conflicte, intervencions i tallers grupals, realització de tasques administratives derivades de l’atenció directa, suport i acompanyament en les gestions de la vida diària dels residents, vetllar per la convivència i el respecte de les normes del recurs, vetllar pel correcte manteniment de les instal·lacions del centre, participar en el disseny i execució dels plans de treball individuals. Se ofrece Incorporació en funció de necessitats del servei Contracte per obra i servei o interinitat, segons necessitats Jornada i horari a concretar segons necessitats Retribució segons conveni propi de Creu Roja Barcelona Es valorarà: Formació en temes d’asil, immigració i refugi Disposar de carnet de manipulador/a d’aliments Experiència laboral amb el col·lectiu d’atenció Coneixements d'altres idiomes com Francès, Anglès i/o Àrab parlat nivell mig-alt. Categoría Otros - Sin especificar Nivel Empleado/a Número de vacantes 1 Salario Salario no disponible
BARCELONA 1 Activa Ver oferta
02/09/2020 INTEGRADOR/A SOCIAL turno NOCHE
Descripción La persona incorporada se integRarà a Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, que actúa en la ciudad desde 1979. Siempre manteniendo los Valores identitarios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, trabaja para el derecho a la vivienda de todas las personas, ofreciendo atención integral y personalizada a aquellas que están sin hogar. A partir de octubre de este año 2020, la entidad empezará a gestionar un nuevo Centro Residencial de Inclusión, "La Llavor", ubicado en Barcelona, en el que se ofrecerá equipamiento residencial temporal a 40 mujeres en situación de sin hogar, a las que acompañará de forma integral siguiendo el estilo de San Juan de Dios Algunas de sus responsabilidades y funciones básicas: · Realizar el acompañamiento social que se requiera a través de la gestión de los servicios o actividades que estén bajo su responsabilidad. · Atender a las persones residentes en sus necesidades y acompañarlas en su proceso de recuperación personal durante su estancia en el centro. · Promover la autonomía y la participación de las personas atendidas en su propio proceso de inclusión social a través de la participación activa del PTI. · Intervenir y gestionar posibles situaciones de crisis Tipo de industria de la oferta Otras actividades Categoría Otros - Sin especificar Nivel Especialista Número de vacantes 2 Duración del contrato Obra y Servicio Horario De 19:00 a 07:00hs semana larga / semana corta Salario Salario no disponible
BARCELONA 2 Activa Ver oferta
07/10/2019 DOCENTE COLABORADOR EN PROYECTOS DE DERECHO
Requisitos; - Licenciado en Derecho. - 1 año de experiencia demostrable. - Conocimientos en Derecho de Empresa,RRHH ,contratos(Derecho laboral)
SEVILLA 1 Finalizada Ver oferta
01/04/2019 Consultor/a de formación Bilingüe Español-Portugués
Funciones - Gestor/a comercial: esta función está destinada a la tramitación y gestión de clientes portugueses a través de promociones en redes sociales. - Consultor/a comercial: se basa principalmente en la captación propia de clientes más allá de los facilitados por la promoción comentada. - Promotor/a de formación: el objetivo fundamental de esta función es la de promover el contacto y venta a través de nuestras redes sociales. - Dinamizador/a de contenidos: la gestión comercial debe tener implícita la filosofía y línea del propio centro, por lo que se deberá difundir los contenidos propios de la empresa.
SEVILLA 2 Activa Ver oferta
19/12/2018 MAQUETADOR/DISEÑADOR GRÁFICO
Diseño y maquetación de textos educativos
SEVILA 1 Finalizada Ver oferta
19/12/2018 Tutor/a e-learning
Tutor/a e-learning
SEVILLA 1 Activa Ver oferta
18/10/2018 Consultor/a de Formación
DIVULGACION DINÁMICA, S.L. Empresa de formación online. Especializada en contenidos sociales. Con presencia en España, Portugal, Italia, México, Inglaterra y EEUU. Oficina central en Sevilla.
SEVILLA 1 Activa Ver oferta
18/10/2018 Consultor/a de formación bilingüe español/italiano
DIVULGACION DINÁMICA, S.L. Empresa de formación online. Especializada en contenidos sociales. Con presencia en España, Portugal, Italia, México, Inglaterra y EEUU. Oficina central en Sevilla.
SEVILLA 1 Activa Ver oferta
Página 1 de 1